La Junta

En l’actualitat la Junta del Grup Muntanyenc està formada per:

 

 • President: Mace Moreno
 • Sots-President: Kim Forès
 • Secretària i llicències: Àngels Rebollo
 • Tresorera: Carmina Cañellas
 • Vocal de BTT: Fede Pellicer
 • Vocals de Vegueria: Lourdes Cañellas i Judith Muñoz
 • Vocal d’alta muntanya: Sergi Calatayud
 • Vocal de material: Xavi Paradís
 • Vocals de senderisme: Edi Llorens i Xavi Paradís
 • Vocal d’intendència: Victoria Gámiz
 • Vocal de tecnologies informàtiques: Sergi Calatayud
 •