La Junta

En l’actualitat la Junta del Grup Muntanyenc està formada per:

  • President: Mace Moreno
  • Sots-President: Kim Forès
  • Secretària i llicències: Àngels Rebollo
  • Tresorera: Carmina Cañellas
  • Vocal de BTT: Fede Pellicer
  • Vocals de Vegueria: Lourdes Cañellas i Antonio Moreno
  • Vocal d’alta muntanya: Sergi Calatayud
  • Vocal de material: Xavi Paradís
  • Vocals de senderisme: Edi Llorens i Xavi Paradís
  • Vocal d’intendència: Victoria Gámiz
  • Vocal de tecnologies informàtiques: Sergi Calatayud