Les nostres arrels

A finals de 1973 i principis de 1974, confluïren tot un seguit de factors que portaren a retrobar-nos un «Grup» de gent que, procedents principalment del Club de Joves, del grup Blau i Verd i de l’escoltisme, varem creure convenient d’organitzar-nos definitivament com una entitat pròpia per a desenvolupar conjuntament les activitats de caire muntanyenc, excursionista, d’escalada i d’espeleologia que portava a terme cada grup pel seu compte.

Encarregàrem al Jordi Carbonell i a l’Isidre Totusaus que fessin una gestió a la Federació Catalana de Muntanyisme. Aquesta, per mitja de la Pilar Gargallo – que llavors vivia a Barcelona – va dur a terme les gestions corresponents. D’altra banda, el Josep Josa i el Jan Pep Nin, que tenien contactes amb l’Agrupació Excursionista Talaia de Vilanova on havien fet uns cursets d’escalada, van demanar una copia dels seus Estatuts, els quals serviren de base per a confeccionar els propis del nou Grup.

Un cop enllestits tots els tràmits burocràtics a la Federació i decidits aixoplugar-nos dins La Lira Vendrellenca —que ens va encoratjar des del primer moment i ens va cedir un petit local per a instal•lar-hi la secretaria i guardar els primers materials, varem convocar la primera reunió constituent el dia 28 de febrer de 1974. Aquesta reunió va servir bàsicament per a nomenar la primera junta directiva, que queda constituïda de la manera següent:

President
Sots-president
Secretari
Tresorer
Vocal d’escalada
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Jordi Carbonell Gestí
Josep Maria Gual Paillissé
Joan Josep Nin Esteban
Gil Lleó Solé
Isidre Totusaus Rovira
Josep Maria Jané Caralt
Vicenç Beneyto Pallàs
Jaume Nin Casanova
Joan Novell Grau

 

La setmana després d’aquesta reunió constituent es féu ja la primera reunió general d’organització, de la qual es pot destacar, com a més anecdòtic, que els preus que es fixaren per ser soci i poder gaudir de la tarja i de l’assegurança federativa foren de 30 ptes. anuals per als infants, 85 per als joves i 125 per als adults, i la quota social es fixà en 60 ptes. anuals per als infants i 240 per als joves i adults.

El pressupost econòmic per a l’any 1974 fou de 16.500 ptes.

El president va fer «generosa donació» d’una corda «Mammut» i així ens vàrem estalviar unes pessetones. També s’acordà encarregar al Ferran Quesada el disseny del segell del Grup Muntanyenc, que encara avui es manté. 


La primera sortida comunitària del grup fou a la Mola de Colldejou, el 31 de març de 1974 i, a partir d’aleshores, s’establí una sortida mensual. Aquestes sortides tenien com a finalitat la realització d’activitats amb participació de gent de totes les edats, i es feien independentment de les que els diferents grups duien a terme pel seu compte. Bàsicament, continuaren les excursions als Ports de Beseit, al Montsant, al Montmell i altres contrades de la comarca.

Per exemple, el 14 de febrer de 1975 s’organitzà una sortida al «Beu i Tanca» per a netejar el cucó, que estava molt malmès.